Historia

Carl Welin

 

Fader: Johannes Jonsson, född i Södra Trollebo, Norra Fågelås socken 10 oktober 1777, jordbrukare och skomakare. Han avled på Skrivaregården, Tidavad 3 juni 1863.

 

Moder: Stina Christjernsdotter, född i Skalleberg, Södra Fågelås socken 2 april 1787, avled i Backgården, Velinga socken 13 september 1840.

 

Johannes och Stina gifte sig 24 april 1808 och bosatte sig på kronohemmanet Bossgården, även kallat Nykyrka, i Södra Fågelås socken. År 1817 flyttade familjen till regementspastorsbostället Svanebacken, Brandstorps socken. Vårfrudagen 1827 flyttade familjen till Backgården i Hadängs by i Velinga socken. Han brukade gården åt ägaren, översten sedermera landshövdingen i Skaraborgs län Carl Henric Gyllenhaal. Medan Johannes Jonsson bodde i Backagården köpte han Råmarehemmet i sydöstra delen av Darentorps socken och flyttade dit 1841. Detta skedde alltså sedan hustrun dött. 1848 sålde han Råmarehemmet och flyttade till sonen Anders, som då brukade Skrivaregården i Tidavad åt sin bror Carl.

Carl och Maria

 

 

Carl, född på Bossgården 2 mars 1811. Carl Johansson Welin, inspektor, lantbrukare, ägare av Skrivaregården i Tidavads socken. Gift med Maria Catharina Eventia Fischer, född 9 september 1827, död 1911. Carl Welin hade många kommunala förtroendeuppdrag och var en ivrig nykterhetsman.

 

Han gav tidigt prov på stor skicklighet i att skriva poesi och prosa. Hans första kända daterade versförsök är från 7 augusti 1831. Många diktsamligar, uppsatser och föredrag kom sedan till. Bl.a. kan nämnas "Nordiska Harpotoner, Dikter från landsbygden", där 32 av hans bästa dittills författade dikter samlats. Den utkom 1850.

 

1837 började han kalla sig Welin efter hemsocknen Velinga.Av ekonomiska skäl måste han lämna Skrivaregården 1867. Efter svåra år i Sverige fick han plats som förvaltare på Jokkis gård i Finland 1870. Det var meningen, att familjen skulle flytta över senare till Finland, men Carl Welin avled 2 mars 1871 - på sin 60-årsdag. Han ligger begraven på Jokkis kyrkogård.

 

Maria Welin fick sin gravplats på Herrljunga gamla kyrkogård.

Carl Welins syskon

Maria Stina, född på Bossgården den 21 november 1813, avled på Falla vid Geddenäs 23 februari 1874. Hon var gift med Johannes Svensson, ladugårdskarl.

 

Johan, född på Bossgården och död vid späd ålder.

 

Johan, född på Bossgården 23 juni 1816, okänt var och när han avled. Han utflyttade till Leksberg 1835, men återvände till Velinga, var betjänt på Kungslena

översteboställe och flyttade 1838 till Sollentuna, därefter 1841 till Adolf Fredriks församling i Stockholm. Han tog ut flyttningsbetyg 1849 till Vinköl men återfinnes inte i Vinköls kyrkoböcker.

 

Anders född på Svanebacken 24 april 1819 och avled 26 augusti 1821.

 

Anders född på Svanebacken 22 mars 1823, avled i Viknäsmosse i Böja socken 2 mars 1909. Han var gift med Anna Katarina Jonsdotter från Björsäter. Kallade sig Welin.

Anders flyttade till Hassle 1843, därifrån till Rya Backgården i Beatebergs socken 1845 och 1 juni 1848 till Skrivaregården i Tidavad där han brukade gården åt brodern Carl. Senare blev han jordbrukare i Viknäsmosse i Böja socken.

 

Gustaf född på Svanebacken 2 september 1825, avled i Höghult i Undenäs socken 19 september 1901. Han var gift med Lotta Eliasdotter från Färgred. Kallade sig Welin.

Gustaf flyttade 1841 som dräng till Mörkhult i Härja socken, återvände till Svanebacken 1844 för att 1846 flytta till Leksberg och 1849 som dräng till Valaholm, där brodern Carl var inspektor och systern Anna-Cajsa piga. Samma år flyttade han tillsammans med brodern till Hallansberg i Trästena socken och senare på året till Boda i Fägre socken. 1852 flyttade han till Tällåsen, Fägre socken. Senare blev han torpare i Gripsvall Rosendala i Undenäs socken och sist hemmansägare i Höghult, Undenäs socken, där han avled.

 

Anna-Cajsa född i Backgården 26 januari 1830, okänt var och när hon avled. Hon kom som piga till familjen Waern på Valaholm i Hova församling och flyttade

1849 till Norra Råda i Värmland. Därifrån tog hon flyttningsbetyg till Ryholm i Beatebergs socken men återfinnes inte i dess kyrkböcker.

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS